Το 1968, οι ιατρικές εκδόσεις Λίτσας ξεκίνησαν την προσπάθειά τους με ενθουσιασμό και αισιοδοξία, προκειμένου να καλύψουν το επιστημονικό κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας σε ιατρικά βιβλία ποιότητας.

Σήμερα, μετά από σχεδόν σαράντα χρόνια ενεργού παρουσίας στον ιατρικό χώρο, έχουν εκδώσει βιβλία Ελλήνων συγγραφέων εφάμιλλα των ξένων, και μεταφράσεις αξιόπιστες που ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις, ενώ καλύπτουν μεγάλο φάσμα ειδικοτήτων.

Το ερέθισμα για τη συνέχιση, με συνέπεια και υπευθυνότητα, του δύσκολου έργου που άρχισαν είναι και θα παραμένει η αναγνώριση εκ μέρους των γιατρών αυτής της προσπάθειας, καθώς και η αμέριστη συμπαράστασή τους.

Κύριος και πρωταρχικός στόχος θα είναι πάντα η ποιότητα του ιατρικού βιβλίου.